Imtixaanka Guriga dhexdiisa ee STI

 • Imtixaanka Guriga dhexdiisa ee STI
  3819

  Hoos waxaa ku qoran qoraalka codka sare: Tani waa Ogaanshaha. Hal daqiiqo u qaado caafimaadkaaga. Hi, magacaygu waa Sarah Weninger waxaana ahay HIV, STI, iyo iskuduwaha ka hortagga cagaarshowga ee Waaxda Caafimaadka ee Waqooyiga Dakota. Caafimaadka galmadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah caafimaadkaaga iyo ladnaantaada guud. Aad bay muhiim u tahay shakhsiyaadka […]

  0:00

 • Hoos waxaa ku qoran qoraalka codka sare:

  Tani waa Ogaanshaha. Hal daqiiqo u qaado caafimaadkaaga.

  Hi, magacaygu waa Sarah Weninger waxaana ahay HIV, STI, iyo iskuduwaha ka hortagga cagaarshowga ee Waaxda Caafimaadka ee Waqooyiga Dakota. Caafimaadka galmadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah caafimaadkaaga iyo ladnaantaada guud. Aad bay muhiim u tahay shakhsiyaadka firfircoon ee galmoodka ah inay iska baaraan caabuqyada galmada lagu kala qaado, ama STIs, ugu yaraan sannadkii.

  Hal fursad oo cusub oo ay Waaxda Caafimaadka Waqooyiga Dakota bixiso waa fursad ururin STI-guri ah. Waxa lagugu tijaabin karaa sirta gurigaaga. Ururinta STI ee guriga, waxaad iska baari kartaa kalamiidiya, jabtada, HIV, iyo waraabowga. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa adeegga natiijooyinka shaybaarka PrEP ee HIV. Waxaad dalbataa tijaabadaada, waxa aad boostada ku heli doontaa sanduuq, ka dibna muunadaada dib ayaa laguugu soo celinayaa, waxaadna natiijadaada ku heli doontaa si elektaroonig ah, si aad u hesho baaritaanka STI wakhtigaaga iyo goobtaada. Fadlan booqo health.nd.gov/sti wixii macluumaad dheeraad ah.

  OGOW. OGOW.com.

  Share