Waqooyi-galbeed ND Barnaamijka Deganaanshaha Guriyeynta Degdegga ah – DHS

 • Waqooyi-galbeed ND Barnaamijka Deganaanshaha Guriyeynta Degdegga ah – DHS
  3248

  Baro agabka u qalmida mulkiilayaasha iyo kiraystayaasha iyada oo loo marayo barnaamijka Deganaanshaha Guriyeynta Degdegga ah ee Waqooyi-galbeed ee Waqooyiga Dakota.

  0:00

 • Hoos waxaa ku qoran qoraalka codka sare:

  Tani waa Ogaanshaha. Hal daqiiqo u qaado caafimaadkaaga.

  Caawimo ayaa u diyaar ah milkiilayaasha guryaha iyo kiraystayaasha Burke, Divide, McKenzie, Montreal iyo Williams Counties ee loogu talagalay kuwa koronta la’aan ahaa shan maalmood ama ka badan duufaantii barafka ee Abriil iyo duufaan. Northwest North Dakota Barnaamijka Deganaanshaha Guriyeynta Degdegga ah wuxuu ku siin karaa caawin ku meel gaar ah kharashyada la xiriira guryaha, oo ay ku jiraan kharashka shidaalka si loogu shaqeeyo koronto iyo siinta guriga qoyska, ama kharashka hoyga hoteelka.

  Waxaad wax badan ka baran kartaa oo ka codsan kartaa helpishere.nd.gov. Taasi waa helpishere.nd.gov. Kaliya dhagsii tabka guryaha, ama waxaad la xidhiidhi kartaa North Star ama Montreal McKenzie aagga Adeegga Aadanaha. Maalgelinta waxaa bixiya Waaxda Adeegyada Dadweynaha ee Waqooyiga Dakota. Xilliga kama dambaysta ah ee codsigu waa Juun 15-keeda.

  OGOW. OGOW.com.

  Share