Si badbaado leh ugu safra usbuucan maalinta shaqaalaha


Hoos waxaa ku qoran qoraalka codka sare:

Tani waa Ogaanshaha. Hal daqiiqo u qaado caafimaadkaaga.

Hi, waxaan ahay Robert Peters, COVID 19, khabiir ku ah arrimaha safarka ee Waaxda Caafimaadka ee Waqooyiga Dakota. Iyadoo ay soo dhowdahay maalinta shaqaaluhu, waxaan halkan u imid inaan bixiyo talo kaa caawin karta safarkaaga fasaxa. Marka aad ballansato duulistaada, socdaalkaaga, iyo/ama huteelka, waa inaad ka hubisaa meeshaad u socoto xannibaado socdaal oo kasta. Hadda, si aad Kanada ugu soo gasho dhulka ama hawada, waxaad u baahan doontaa in lagu tallaalo si laguu oggolaado gelitaanka. Haddi meeshaad u socoto ay u baahantahay shaybaadh COVID 19 taban, iska hubi inaad ogtahay baadhista la aqbalay iyo wakhtiga loo qabtay in lagu qaado.

Fadlan ogow inay qaadan karto ilaa 72 saacadood in laga shaqeeyo baaritaankaaga marka laga helo shaybaarka gobolka ee Bismarck. Fasaxyada iyo maalmaha fasaxa ah waxay dib u dhigi karaan natiijadaada, markaa waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ku tijaabiso xarun gaar ah. Waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad tusiso kaarkaaga tallaalka/imtixaanka xun ka hor inta aanad fuulin diyaaraddaada ama aad macluumaadkan geliso abka. Si aad u soo gasho Kanada, waxaad u baahan doontaa inaad geliso macluumaadka loo baahan yahay abka ArriveCan ka hor intaadan ka gudbin xadka. Haddii aad xanuun dareemeyso ama lagaa helay COVID 19, fadlan guriga joog. Ciid wanaagsan iyo safarro badbaado leh

OGOW. OGOW.com.

Share